Όροι Χρήσης

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του site www.happy-plants.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο site. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του site.
Εάν δεν συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του site. Ο διαχειριστής του site δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, ο δε επισκέπτης / χρήστης οφείλει κάθε φορά να ελέγχει για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση λογίζεται ότι αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να απέχει από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού τόπου www.happy-plants.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του περιεχομένου του site www.happy-plants.gr συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση», μετάφραση τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του www.happy-plants.gr και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας διαδικτυακό τόπο.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Εφόσον ο επισκέπτης /χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.happy-plants.gr συμφωνεί να α) παρέχει αληθείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το site στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.
Λογαριασμοί με ελλιπή ή ψεύτικα στοιχεία θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.
Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account).
Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Ιδιωτικό Απόρρητο.

NEWSLETTER – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στη Πολιτικη Απορρήτου.

LINKS – ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links και διαφημίσεις τα οποία σχετίζονται με ιστοσελίδες και εταιρίες τις οποίες λειτουργούν άτομα που δεν σχετίζονται με το site www.happy-plants.gr (“Ιστοσελίδες Τρίτων”). Η χρήση των στοιχείων αυτών από τον επισκέπτη / χρήστη είναι υποκείμενη σε επιπλέον όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται στις ιστοσελίδες τρίτων.
Αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν τα προαναφερθέντα στο Ιδιωτικό Απόρρητο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του site www.happy-plants.gr διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού δικαίου.
Τα προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμο και email επισκέπτη/χρήστη) που τυχόν θα συλλέγονται ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές) αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας.
Το site www.happy-plants.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντες ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου www.happy-plants.gr έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο site www.happy-plants.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιούν τα προσωπικά τους στοιχεία.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από τη χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το site www.happy-plants.gr δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που οφείλεται σε περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.happy-plants.gr , ούτε φέρει ευθύνη για αποζημίωση ή αποκατάσταση οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας εξ αιτίας της χρήσης του περιεχομένου αυτού. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρουμε: απώλεια κέρδους ή λειτουργίας, απώλεια ευκαιριών ή οικονομιών, κάθε απώλεια που οφείλεται σε εκπρόθεσμη ή ανολοκλήρωτη διανομή περιεχομένου, σε ελλιπές ή λανθασμένο περιεχόμενο και σε όλους τους παράγοντες που σχετίζονται με αυτό. Το site www.happy-plants.gr δεν εγγυάται την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της ιστοσελίδας. Οι παραπάνω περιορισμοί δεν ισχύουν στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε εξ αιτίας απάτης ή δόλου από πλευράς www.happy-plants.gr και θα εφαρμοστούν μόνο στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι και οι κανόνες του Ελληνικού Δικαίου.

Το site www.happy-plants.gr δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στην διάθεση των επισκεπτών/χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια προγράμματα λογισμικού και δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.happy-plants.gr , στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη (π.χ. ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ζημία που οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων όπως υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων, διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης του διαδικτυακού τόπου ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου του, σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Το site www.happy-plants.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Το site www.happy-plants.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το site www.happy-plants.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του www.happy-plants.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, το site www.happy-plants.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το site www.happy-plants.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
Το site www.happy-plants.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι ο δικτυακός αυτός τόπος θα είναι ασφαλής, ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο ή ότι ο server που καθιστά διαθέσιμο το site www.happy-plants.gr δεν έχει ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε ουδεμία περίπτωση το site www.happy-plants.gr.
Το ηλεκτρονικό κατάστημά μας επιφυλάσσεται σχετικά με τον χρόνο παράδοσης των παραγγελιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή όταν τα εμπορεύματα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα από τον αντίστοιχο προμηθευτή. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ηλεκτρονικό κατάστημά μας φροντίζει για την ενημέρωση σας. Το www.happy-plants.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος, διαφοροποίηση για την οποία δεν φέρει καμία ευθύνη το www.happy-plants.gr.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΥΤΩΝ / ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Η παραγγελία φυτών μπορεί να ακυρωθεί μέχρι το χρονικό σημείο πριν την αποστολή του φυτού. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε για την ακύρωση της παραγγελίας ποσό μέχρι και 50% της αξίας αγοράς του για φυτά τα οποία αποστέλλονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας, ή έχουν την ένδειξη ότι μπορούν να αποσταλούν μόνο μετά από 1-2 εβδομάδες. Πρόκειται για φυτά που παραγγέλνονται αποκλειστικά για λογαριασμό του καταναλωτή και το ποσό που χρεώνεται κατά την ακύρωση εξαρτάται από το κόστος που έχει ήδη προκύψει μέχρι την ακύρωση της παραγγελίας, καθώς και για το κόστος συντήρησής του.

Ακύρωση μετά την αποστολή της παραγγελίας φυτών:
Η επιχείρηση μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα αλλά και την βιωσιμότητα των φυτών που εμπορεύεται. Γι’ αυτόν τον λόγο, κάθε φυτό εξετάζεται ενδελεχώς κατά την παραλαβή του από τον προμηθευτή και εντός ολίγων ωρών επανελέγχεται ώστε να βρίσκεται στην ίδια άριστη κατάσταση προτού συσκευαστεί και αποσταλεί στον τελικό παραλήπτη από το www.happy-plants.gr Για κάθε φυτό που συσκευάζουμε, διεξάγονται όλα τα προβλεπόμενα στάδια ελέγχου ώστε τα φυτά να είναι εμφανώς υγιή και άρτια προς αποστολή και έχουμε ελέγξει προηγουμένως την ανθεκτικότητα τους κατά την διάρκεια της αποστολής τους μέσα στην συσκευασία.

Σε περίπτωση που παραλάβετε κάποιο φυτό εντός 7 ημερών από την ημέρα που το φυτό εξήλθε από το κατάστημα του www.happy-plants.gr και κρίνετε πως το φυτό είναι ελαττωματικό από την φύση του ή σας έχουμε στείλει διαφορετικό φυτό από αυτό που παραγγείλατε, η διαδικασία που ακολουθούμε ως πολιτική επιστροφών είναι η εξής :

Eντός 24 ωρών από την ώρα της παραλαβής του φυτού μας στέλνετε ένα email στο info@happy-plants.gr με φωτογραφίες και βίντεο από το φυτό με έμφαση στα σημεία που θεωρείτε πως υπάρχει το ελάττωμα.
Στην συνέχεια επικοινωνούμε εμείς μαζί σας και:
α. σε περίπτωση που σας έχουμε αποστείλει άλλο φυτό από αυτό που έχετε παραγγείλει, αναλαμβάνουμε τα μεταφορικά έξοδα ώστε να μας στείλετε πίσω το λάθος φυτό και εφόσον το παραλάβουμε, σας αποστέλλουμε εκ νέου το φυτό που είχατε αρχικά παραγγείλει ή σας επιστρέφουμε τα χρήματα στον λογαριασμό σας.
β. σε περίπτωση που έχετε παραλάβει το φυτό που παραγγείλατε και θεωρείτε πως το φυτό δεν ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας προσδοκίες, η ομάδα του www.happy-plants.gr εξετάζει εάν υπάρχει όντως κάποιο ελάττωμα στο φυτό σας καθώς και την προέλευση του ελαττώματος.
β.1.εαν το ελάττωμα του φυτού ισχύει και οφείλεται στα στάδια της παραγωγής του, ο πρώτος διαθέσιμος εκπρόσωπος μας,θα επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση αποζημίωσης σας και φυσικά να συνεννοηθούμε για την επιστροφή του φυτού που παραλάβατε, να σας δώσουμε οδηγίες για την προσωρινή φροντίδα του και τον τρόπο με τον οποίο θα το πακετάρετε. Προτιθέμεθα να σας επιστρέψουμε το ποσό που καταβάλλατε για την αγορά του φυτού, υπό την προϋπόθεση ότι το φυτό θα επιστρέψει σε εμάς στην ίδια κατάσταση που σας το στείλαμε, και όχι σε χειρότερη. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την επιστροφή των χρημάτων που καταβάλλατε για την αγορά του φυτού, αν αυτά δεν φτάσουν στα χέρια μας στην κατάσταση που σας τα αποστείλαμε.
β.2.εαν το ελάττωμα του φυτού ισχύει και οφείλεται στις συνθήκες μεταφοράς του, το www.happy-plants.gr δεν ευθύνεται και δεν αναλαμβάνει την αποζημίωση του. Σε αυτή την περίπτωση, θα σταθούμε δίπλα σε εσάς και στο φυτό σας και θα σας παρέχουμε υποστηρικτικά τις συμβουλές ώστε να φροντίσετε το φυτό σας άμεσα και να μπορέσει να επανέλθει στην άριστη και άρτια κατάσταση του. Γενικότερα, σε περίπτωση που παρέλθουν τρεις (7) ημέρες από την παραλαβή του φυτού (ή την 1η προσπάθεια παράδοσής του από τη μεταφορική σε περίπτωση που δεν σας βρήκε στη δηλωθείσα διεύθυνση), θεωρείται ότι έχετε εκφράσει την ικανοποίησή σας με το φυτό, ότι αναγνωρίζετε ότι πρόκειται για ένα προϊόν ευπαθές και αναλώσιμο και ότι το www.happy-plants.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο που μεταχειρίζεστε και περιποιείστε το φυτό. Επομένως το www.happy-plants.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το φυτό δεν ευδοκιμήσει.
Σε περίπτωση που η αποστολή της παραγγελίας πραγματοποιηθεί και γίνει άρνηση παραλαβής για οποιοδήποτε λόγο, το www.happy-plants.gr δεν φέρει καμία ευθύνη και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει την αποζημίωση της.
Σημειώνουμε δε πως τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να προβλέψουμε πλήρως την συμπεριφορά τους κατά την αλλαγή συνθηκών του περιβάλλοντος. Υπενθυμίζουμε πως από την στιγμή που τα φυτά εξέλθουν από την εταιρεία και παραληφθούν από την εκάστοτε εταιρεία ταχυμεταφορών, η ευθύνη της μεταφοράς τους εναπόκειται αποκλειστικά στον αγοραστή τους (πελάτη) και ουδεμία ευθύνη φέρει το www.happy-plants.gr κατά την μεταφορά τους.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η συγκεκριμένη σύμβασης χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τις διατάξεις, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές διεθνείς διατάξεις στο βαθμό που ισχύουν. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Η μη άσκηση από τον διαχειριστή οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας. Ο διαχειριστής ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του επισκέπτη / χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του επισκέπτη / χρήστη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-COOKIES-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας από έναν ιστότοπο και σας δίνει ένα μοναδικό ID. Με τη βοήθεια των cookies γίνεται γρηγορότερη και ευκολότερη η περιήγηση στη σελίδα μας, γιατί μπορούν να θυμούνται εάν έχετε επισκεφτεί ξανά τον ιστότοπο και μας βοηθά να σας παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τις αγορές σας ή τον λογαριασμό σας- όταν και όποτε χρειάζονται. Τα cookies που δημιουργούνται από τον ιστότοπό μας δεν περιέχουν προσωπικές σας πληροφορίες. Περιέχουν για παράδειγμα μόνο ένα αριθμητικό ID, το οποίο μας επιτρέπει να βρίσκουμε τα στοιχεία του λογαριασμού ή τη λίστα αγορών σας. Σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου, όσον αφορά την ενημέρωση πελατών, αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω cookies μόνο σε συνολικό επίπεδο και όχι ατομικό.
Χρησιμοποιούμε cookies ώστε να δημιουργήσουμε για εσάς μία ευχάριστη και εύκολη στη χρήση εμπειρία διαδικτυακών αγορών. Μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησης, τον τύπο συσκευής, το μοναδικό ID, τον υπολογιστή, πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση, στατιστικά για τις προβολές της ιστοσελίδας, τις κινήσεις προς και από τον ιστότοπο, αναφερόμενα URL, τη διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP) και τις βασικές πληροφορίες του ιστολογίου.
Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο www.happy-plants.gr, συμφωνείτε ότι μπορούμε να μεταφέρουμε cookies στη συσκευή σας. Εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να μη δέχεται cookies, αλλά αυτό μπορεί να περιορίσει τη διαδικτυακή εμπειρία σας στον ιστότοπό μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το www.happy-plants.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.happy-plants.gr συνεργάζεται με την εταιρεία Everypay για την υπηρεσία πληρωμής με τις χρεωστικές / πιστωτικές κάρτες Master Card, Visa και Maestro. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το site www.happy-plants.gr οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το happy-plants.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@happy-plants.gr

Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Happyplants - Βαρσάμης Βασίλειος
ΑΦΜ: 150950780
ΔΟΥ: Ηλιούπολης
Έδρα: Σπύρου Μήλιου 7, Αγ. Δημήτριος, 17342
Aριθμός ΓΕΜΗ: 174704301000